donderdag 31 maart 2016

Semper Sweater - what preceded - wat vooraf ging

Yesterday I showed you the 4th and 5th Semper Sweater I had sewn.
Today I'm showing you the other 3.

Gisteren liet ik jullie nummer 4 en 5 van mijn Semper Sweaters zien.
Vandaag toon ik jullie de andere 3.It was my very first time pre-testing a pattern. The pre-test is all about the fit and only for a few sizes.
As I mentioned yesterday miss Wonder fitted the size 7 according to the size chart. I was assigned to that size during pre-testing.

Het was de eerste keer dat ik een patroon mocht pre-testen. Bij de pre-test draait alles om de pasvorm en wordt maar voor een deel van de maten gedaan. Ik liet al weten dat juf Wonder volgens de matentabel in maat 122 paste. Tijdens de pre-test maakte ik dan ook die maat.
 

I first tested the simple bodice with long raglan sleeves and the cowl. Enthousiasm made me start immediately and before Anne, designer of Sofilantjes, had time to upload the dress add-on pattern pieces. I added length to my own liking instead of what was supposed to be the actual length.

Ik besloot om de eenvoudige versie te maken met lange mouwen en de col. In mijn vurig enthousiasme begon ik meteen stof te knippen nog voordat Anne, ontwerpster van Sofilantjes, tijd had om de jurk add-on patroondelen te uploaden. Ik voegde gewoon lengte toe zoals ik dacht dat het goed zou zijn in plaats van wat de eigenlijke beoogde lengte had moeten zijn.

This photo shows that size 7 is a bit wide on her. Maybe it's the combination of the more wide fit of this sweater and the raglan sleeves... Next fall or winter it will be perfect!

Op deze foto zie je dat maat 122 toch wat wijd is voor haar. Misschien is het de combinatie van de wat wijdere pasvorm en de raglan mouwen... Volgende herfst of winter zal het perfect zijn!To check the fit I made her a size 6 and this time did the side panels + pocket and hood. Nothing to add on this one because it was just spot-on!

Om de pasvorm te controleren maakte ik een maat 116 en deze keer koos ik voor de versie met zijpanelen en zakken + kap. Niets aan toe te voegen want deze was de nagel op de kop!

Although I had hoped she'd be passed that pink phase by now, this fabric is very flattering on her. The sewing related print makes it perfect!
It's both Lillestoff fabric... not very surprising, right?

Ze heeft altijd al een voorliefde gehad voor roze. Door die film... je kent m wel, die met de 2 prinsessen en het liedje over loslaten...daardoor liet ze zich even beïnvloeden en kreeg ze appreciatie voor de kleur blauw. Maar toch... roze blijft goed scoren bij deze jongedame. Het staat haar ook wel goed. De print op de stof maakte het voor mama natuurlijk perfect. 
Het zijn stofjes van Lillestoff... niet echt een verrassing, wel?Look how cool this hood is attached to the bodice! That little twist makes it such a fun pattern!


Kijk hoe leuk de kap aan het lijfje bevestigd wordt. Onder andere dit kleine detail maakt het zo'n tof patroontje!


In the full test I was assigned to the size and options I applied for:
18m, lengthening to size 2, side panel + pockets, long sleeves and the hood.

Tijdens de "volle test" kreeg ik het maatje en opties toegewezen die ik gevraagd had: maat 86, verlengd naar maat 92, zijpanelen met zakken, lange raglan mouwen en kap.
 
This was my first tester-version -  Dit was mijn eerste test-versie

This is a Finch Fabric combined with a very stretchy Cloud 9  knit (side panels, waistband and sleeve cuffs). The sleeves are a bit long, so she can probably wear it next year as well... at least if it will still fit over her head...


Dit is een Finch Fabric gecombineerd met een zeer rekbare tricot van Cloud 9 (zijpanelen, heupboord en mouwboorden). De mouwen zijn aan de lange kant, maar dan kan ze 'm volgend jaar nog dragen... tenminste als ze 'm dan nog over haar hoofd krijgt...Because this is where we hit a little glitch... once the hood was attached it became very difficult to fit over hrt head. If this happens to one child, you could say it's just one kid with a big head... and yes, my kids have bigger heads then most other kids of their age. But it turned out my little one wasn't the only one.


Hier kwam een klein probleempje aan het licht... eenmaal dat de kap aan het lijfje bevestigd was kreeg ze de trui nog maar moeizaam over haar hoofd. Als dit met één kind gebeurd kan je zeggen dat het ene kind een groot hoofd heeft... en ja, mijn beide kinderen vallen onder die categorie van grote hoofden. Maar het bleek niet alleen mijn schatje te zijn die dit probleempje had.
 

 


The release was postponed about a week, so a better fit was ensured by re-testing the adapted pattern.
The pattern has been pre-tested, tested and re-tested and is now perfect! So don't hesitate to buy the pattern while it's still on sale today (last day).

De release werd een weekje uitgesteld zodat de pasvormvan een aangepast patroon opnieuw getest kon worden.
Het patroon werd gepre-test, getest en hertest en is nu perfect!
Dus twijfel niet om het patroon te kopen nu het nog in promotie is (laatste dag).


 Pattern/Patroon info

 • Sizes - maten: 12m/80 to 14y/164. 
 • Instructions in Dutch and English. (pictures & graphics included) - Instructies in Nederlands en Engels (foto's en illustraties inclusief)
 • A4 and letter size trimless pattern pieces and a A0 file - A4 en letter formaat kniploze pagina's en een A0 document
 • Options - opties:
  • Simple bodice or sidepanels with pockets - eenvoudig lijfje of zijpanelen met zakken
  • Collar or hood with a twist - kraag of kap met "een twist"
  • Optional dress add-on - optionele jurklengte
  • Short or long raglan sleeves - korte of lange raglan mouwen
Onto release & promo info!
The pattern will be on release sale for two days only( March 30 and March 31). Pattern sale price is $5 (excl. eu taxes - Normal price is $8.95).

English listing can be found here (affiliate link)

And last but not least, you can win back your money by entering the ‪#‎freesempersweater‬ competition in our Facebook group.Het patroon kan de eerste 2 dagen aan goedkoper tarief gekocht worden (30 en 31 maart). De promo prijs bedraagt $5 (excl btw; normale tarief is $8,95) 

Rechtsreekse link naar het Nederlandstalige patroon (affiliate link)

Tenslotte nog even meegeven dat u uw aankoop kan terugverdienen met de #freesempersweater competitie in onze Facebook groep


 
*This blog contains affiliate links meaning I make a small commission if you click on the link and make a purchase through it at no extra cost to you.
** Deze blog bevat affiliate links, wat betekent dat ik een kleine commissie krijg als je op de link klikt en een aankoop doet zonder extra onkosten voor jou.2 opmerkingen: